لوڊنگ ٿي رهي آهي . . . لڪل

فاسٽ نيوز

اسان جي خبرن جي مختصرن سان جلدي حقيقتون حاصل ڪريو!

MCQUADE جي ڇرڪائيندڙ مقابلي: ٽرمپ جي حڪمت عملي هٽلر ۽ مسوليني جو آئينو؟

MCQUADE جي ڇرڪائيندڙ مقابلي: ٽرمپ جي حڪمت عملي هٽلر ۽ مسوليني جو آئينو؟

- Former U.S. Attorney Barbara McQuade has sparked controversy by comparing President Trump’s tactics to those of infamous dictators Adolf Hitler and Benito Mussolini. She suggests that Trump’s use of simple, repeatable slogans like “Stop the Steal” reflects strategies used by these historical figures.

McQuade also argues that Trump’s claim of a stolen election is a “big lie.” She believes this tactic, ironically, gains credibility due to its sheer size. According to her, such strategies have been seen in the actions of notorious leaders like Hitler and Mussolini throughout history.

In addition, she criticized today’s media environment. McQuade suggests that people are creating their own “news bubbles,” leading to an echo-chamber effect where they only encounter ideas that support their existing views.

Her remarks have ignited intense debates on social media platforms. Critics argue her comparison is overly dramatic while supporters think it underscores serious problems in our political dialogue.

وڌيڪ ڪهاڻيون